till början

Evenemangskalender (endast på finska)

stadgar

suomeksi

in english

 

 

FINLANDS MEDICINHISTORISKA SÄLLSKAP

Avsikten med Finlands Medicinhistoriska Sällskap, som grundades år 1961, är att främja utövande och forskning inom medicinens och de övriga hälsovetenskapernas historia.

På sällskapets möten hålls föredrag från olika sektorer inom medicinens historia. Årligen anordnar sällskapet utfärder till historiskt intressanta och kulturella utflyktsmål. Utfärderna sker för det mesta inom landet, men anordnas tidvis också till utlandet.

Sällskapet har sedan 1984 utgivit årsskriften Hippokrates. Det är den enda periodiska publikationen i Finland, som enbart koncentrerar sig på medicinens historia. För årsskriftens vetenskapliga artiklar tillämpas ett bedömningsförfarande.

Nordiskt och annat internationellt samarbete idkas genom utbyte av publikationer och deltagande i kongresser. Sällskapet står också som värd för nordiska medicinhistoriska kongresser.

Alla, som är intresserade av historia och forskning inom medicinens, odontologins, veterinärmedicinens, vårdvetenskapernas och farmacins område är varmt välkomna som medlemmar i Finlands Medicinhistoriska Sällskap.

Man kan ansöka om medlemskap i sällskapet samt få ytterligare information om medlemsavgift och årsskrift genom att skicka sina person- och kontaktuppgifter antingen per post eller per e-post på adressen:

Finlands Medicinhistoriska Sällskap

Ordförande
Heikki S. Vuorinen
heikki.vuorinen(AT)helsinki.fi

Viceordförande
Tuukka Helin 
tuukka.helin(AT)helsinki.fi